Generalforsamlingens forretningsord

Forretningsorden ved generalforsamlinger

Denne forretningsorden anvendes ved generalforsamlinger i Socialdemokratiet Halsnæs.

  1. Foreningsformanden byder velkommen og står for valget af dirigent.
  2. Dirigenten afprøver generalforsamlingens lovlige indkaldelse m.v.
  3. Referat føres over generalforsamlingens forhandlinger og skal indeholde et behandlingsresultat der er afgivet af generalforsamlingen. Ved brug af stemmetæller skal der angives et stemmetal.
  4. Den der begærer ordet anmelder om dette ved håndsoprækning for dirigenten.
  5. Efter man har begæret ordet og får taleret, indleder man med at sige sit navn.
  6. Taletiden for hvert punkt på dagsordenen er i første omgang træ minutter. Dette er dog ikke gældende for aflægning af beretninger.
  7. Afstemning forgår ved håndsoprækning og afgøres ved stemmeflertal, medmindre andet er beskrevet i vedtægterne. Skriftlig afstemning som ikke er beskrevet i vedtægterne, skal finde sted hvis mindst fem medlemmer forlanger dette.
  8. Begæring om ordet til forretningsorden går forud for den almindelige talerække. Dirigenten afgør, om indlægget vedrørende forretningsordenen, og skal i modsatte fald fratage taleren ordet.
  9. Mødedeltagerne skal udvise ro og sømmelig optræden. I modsatte fald kan dirigenten opløse forsamlingen. I så fald skal der indkaldes til et nyt møde efter vedtægten om ekstraordinær generalforsamling.
  10. Ved generalforsamlingens afslutning underskriver dirigenten og referenten referatet. Er der fortaget ændringer af vedtægterne, underskrives de tilrettede vedtægter af dirigenten, referenten og ved generalforsamlingens afslutning valgte bestyrelse. Oplysninger om hvilke ændringer der er fortaget, anføres sidst i vedtægterne.

Vi anvender cookies for at sikre, at vi kan levere den bedst mulige oplevelse på vores webside. Ved at fortsætte med at bruge denne webside giver du dit udtrykkelige samtykke til vores brug af cookies. Vi respekterer dit privatliv, og vi bruger kun cookies, der er nødvendige for driften af ​​hjemmesiden og til statistiske formål. Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage, ved at forlade siden.  Læs mere